Bowling krogle, namenjene za prvi met, vsebujejo utež. Utež vpliva na krivuljo, po kateri krogla potuje po stezi.

Poznamo dve vrsti uteži:

Simetrična (Symetric) – S takšno kroglo ima igralec bolj nadzorovano reakcijo na stezi. A zavedati se je potrebno, da simetrična krogla začne zavijati prej. Njena pot do kegljev je bolj predvidljiva in nima nenadnih sunkovitih premikov.

Asimetrična (Asymetric) – Takšna krogla ima hitrejšo in močnejšo reakcijo na koncu steze.

Podatka, ki se uporabljata za merjenje uteži, sta RG in Diff.

RG (Radius of Gyration):

Večji kot je RG, kasneje bo krogla prešla v t.i. »roll« na koncu steze.

Majhen RG: <2,52 Sredniji RG: 2,53-2,56 Velik RG:> 2,57

Diff (Differential):

Večji kot je diff, močnejša in hitrejša je reakcija krogle na koncu steze (backend) in seveda obratno.

Majhen Diff: <0,020 Srednji Diff: 0,021-0,050 Velik Diff: >0,051

Pri različnih pogojih na stezah je potrebno izbrati kroglo z optimalnim jedrom, ki bo izboljšala možnost strikov.

Povzeto po Milanu Maleku.