Informacije za posameznike po 13. členu GDPR

Upravljavec zbirk osebnih podatkov, ki se jih zbira preko internetne trgovine, je družba Net Pro Shop d.o.o., Škrjančevo 1, 1235 Radomlje. Direktor družbe je Aleš Musar, prokuristka Victoria Krivolutskaya.

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahteve ne samo dosežene, ampak jih, če se le da, presežemo, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Net Pro Shop d.o.o., je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Primarni pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je pogodba med družbo Net Pro Shop in stranko.

Za potrebe poslovanja preko spletne strani www.bowling-oprema.com zbiramo naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek,

  • naslov in kraj bivanja,

  • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),

  • kontaktno telefonsko številko,

  • geslo v šifrirani obliki,

  • ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu.

Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Upravljavci moramo pri izvajanju neposrednega trženja po e-pošti posameznika glede na določbo 2. odstavka 72. člena ZVOP-1 ob izvajanju neposrednega trženja obvestiti o njegovih pravicah iz 73. člena.

Družba Net Pro Shop d.o.o. uporablja elektronski naslov kupca za namene obveščanja o novih produktih, novicah s področja bowling opreme, za obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, za pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil ter za statistično obdelavo. Osebne podatke lahko družba Net Pro Shop d.o.o. obdeluje 10 let, oziroma do preklica privolitve kupca. Družba Net Pro Shop d.o.o. bo v primeru preklica pisne privolitve kupca osebne podatke še naprej uporabljala, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja. Vsak kupec se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpiše z odjavo v rubriki Peijava/odjava, ki je dostopna prek kupčevega osebnega računa, ki ga je ustvaril v spletni trgovini. Elektronske naslove in druge osebne podatke obdeluje družba Net Pro Shop, ki jih hrani v sistemu, ki je fizično nastanjen v Sloveniji.

Družba Net Pro Shop se zavezuje, da elektronskega naslova ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi, brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika. Informacije o posamezniku bo družba obdelovala zgolj v okviru zgoraj naštetih namenov zbiranja.

Družba Net Pro Shop za prijavo na novice uporablja strogi sistem prijave (t.i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki so se izrecno strinjale, da želijo prejemati elektronska obvestila družbe.

Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na vaš računalnik lahko shrani tudi nekatere trajne piškotke, to so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje ob naslednjem obisku).

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na strežniku www.bowling-oprema.com shranjujejo trajno. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca.

Upravitelj lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.

Upravitelj internetne trgovine podatkov o uporabnikih v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam. Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije) bomo zaupali le uporabnikov naslov za dostavo. Z uporabnikom bomo stopili v stik prek sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

Izjemno razkritje osebnih podatkov

Podatki, ki jih www.bowling-oprema.com zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov Net Pro Shop d.o.o.

O piškotkih

Kaj so piškotki in zakaj so potrebni?

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani in si zapomnimo vaše preference. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše.
Naša spletna stran uporablja zgolj piškotke, ki jih Zakon o elektronskih komunikacijah dopušča kot tiste, za katere predhodna privolitev ni potrebna (npr. piškotek za nakupovalno košarico, glej člen 157 ZEKom-1).

Seznam vseh piškotkov, njihovo trajanje in namen:

  • wp-settings-time-2 : čas trajanja 1 leto – zmogljivost.

  • wp-settings-2 : čas trajanja 1 leto – hranjenje nastavitev.

  • fusionredux_current_tab : sejni piškotek – funkcionalnost.

  • fItcClientID : trgovina.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Net Pro Shop d.o.o., Škrjančevo 1, 1235 Radomlje ali na e naslov viktorija.kr (at) gmail.com lahko posameznik zahteva dostopdopolnitevpopravekblokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkovugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Net Pro Shop d.o.o., Škrjančevo 1, 1235 Radomlje ali na e naslov viktorija.kr (at) gmail.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Net Pro Shop bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V teh primerih Net Pro Shop  podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Direktor družbe: dr. Aleš Musar